Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Karta Eksperta Instytutu Badań Edukacyjnych

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Państwa doświadczenia, obszarów specjalizacji, umiejętności oraz planów zawodowych na przyszłość.

Informacje te są istotne dla IBE ze względu na dynamiczny rozwój Instytutu oraz systematycznie poszerzającą się sieć naszych ekspertów – pracowników i współpracowników. Naszym celem jest dokładniejsze poznanie Państwa kompetencji i potencjału, aby móc Państwu proponować wykorzystanie ich w ramach inicjatyw realizowanych przez IBE – projektów krajowych i międzynarodowych, badawczych i wdrożeniowych, a także wielu innych.

Wypełnienie ankiety nie stanowi deklaracji udziału w jakimkolwiek działaniu, a jedynie wyrażenie zainteresowania nawiązaniem lub rozszerzeniem współpracy z Instytutem.

Dane zebrane za pomocą niniejszej ankiety przechowywane będą w Bazie Ekspertów IBE. Informujemy, że wypełnienie i przesłanie ankiety oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych w Bazie Ekspertów IBE (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zobowiązujemy się nie przekazywać żadnych informacji na Państwa temat postronnym osobom i podmiotom bez wcześniejszego poinformowania o tym Państwa i otrzymania Państwa zgody. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w .

Wypełnienie ankiety zajmie ok. 15-20 minut. Ze względu na konieczność wypełnienia ankiety w trakcie jednej sesji sugerujemy, aby przed rozpoczęciem wypełniania ankiety przygotowali Państwo informacje nt. swojego dotychczasowego doświadczenia zawodowego i badawczego (np. mieli przed sobą swoje CV). Przechodzenie pomiędzy stronami ankiety nie skutkuje usunięciem treści z wypełnionych pól, nie ma również limitu czasu na wypełnienie ankiety – sesja nie wygasa w przypadku bezczynności.

Z poważaniem,

Dyrekcja IBE i Zespół Rozwoju Projektów